Oddział Zarząd Dokonania Aktualności Kontakt

Cel i zakres działalności

Celem Towarzystwa są działania na rzecz ekologicznego rozwoju cywilizacji, poprzez ochronę środowiska oraz racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych i wytworzonych przez człowieka. Cele te Towarzystwo realizuje w drodze:

1. kształtowania ekologicznych postaw specjalistów i ogółu użytkowników środowiska,

2. tworzenia warunków dla podnoszenia rangi specjalistów inżynierii ekologicznej oraz ochrony ich pozycji zawodowej,

3. tworzenia i wdrażania sposobów i zasad ochrony oraz użytkowania zasobów, zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju,

4. podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa i ogółu specjalistów w zakresie inżynierii ekologicznej.

Statut PTIE

Historia Oddziału

Oddział powołano na Zebraniu Plenarnym dnia 15 marca 1995 r., które odbyło się na Politechnice Lubelskiej. Dnia 10 lipca 1995 r. Oddział został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, a w sierpniu dysponował już własnym rachunkiem bankowym w Banku Ochrony Środowiska. Pierwsza siedziba znajdowała się w budynku Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Lublinie, którą wkrótce przeniesiono do budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, gdzie znajduje się obecnie.

Na zebraniu założycielskim ustalono następujące najistotniejsze obszary działań Oddziału:

1. stworzenie banku informacji w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska,

2. działalność edukacyjna i opiniotwórcza,

3. organizacja konferencji naukowo-technicznych.

Lubelski Oddział skupia obecnie około 29 członków, pracowników naukowych i specjalistów zajmujących się ochroną środowiska.

Copyright by Krzysztof Borowski